میزبانی ایمیل iws

حداکثر ایمنی ، مرکز داده آلمان ، در صورت نیاز Microsoft Outlook Web App ، یا مکروسافت 365

mail4

هزینه راه اندازی

239.000T ماهیانه
 • 50GB فضا
 • برای تمامی دستگاه ها
 • منطبق با دامنه شما
 • Outlook Web-App
 • Office 2016 Online-Version
 • Skype for Business
 • Office 2016 Software-Installation
 • Office 2016 Mobile Apps
 • Norton Security Online Virenschutz
 • 5 کاربر
 • برای کاربر بیشتر تماس حاصل فرمایید
 • 1000 GB فضای ذخیره سازی آنلاین امن
 • پشتیبانی 24/7

mail3

هزینه راه اندازی

99.000T ماهیانه
 • 50GB فضا
 • برای همه دستگاها
 • منطبق با دامنه شما
 • Outlook Web-App
 • Office 2016 Online-Version
 • Skype for Business
 • 5 کاربر
 • برای کاربر بیشتر تماس حاصل فرمایید
 • 1000 GB فضای ذخیره سازی آنلاین امن
 • پشتیبانی24/7

mail2

هزینه راه اندازی

45.000T ماهیانه
 • 15GB فضا
 • برای تمامی دستگاه ها
 • منطبق با دامنه شما
 • Outlook Web-App
 • 5 کاربر
 • برای کاربر بیشتر تماس حاصل فرمایید
 • پشتیبانی24/7

mail1

هزینه راه اندازی

15.000T ماهیانه
 • 2GB فضا
 • برای تمامی دستگاه ها
 • منطبق با دامنه شما
 • پشتیبانی 24/7