امکانات سرویس های مانیتورینگ

مانیتورینگ

 • تعداد سنسور
 • هزینه راه اندازی
 • هزینه ماهیانه
 • پیامک ارسالی
 • سفارش آنلاین

M1

 • 1
 • رایگان
 • 30.000T
 • 10
 • خرید آنلاین

M2

 • 3
 • رایگان
 • 60.000T
 • 50
 • خرید آنلاین

M3

 • 5
 • رایگان
 • 75.000T
 • 80
 • خرید آنلاین

M4

 • 10
 • رایگان
 • 85.000T
 • 150
 • خرید آنلاین